Strefa Cichego

Vehicles in detail: Fv 701 Ferret MK II

Fv 701 Ferret MK II

Pojazd pochodzi z kolekcji prywatnej.

Galeria

SDC10973.JPG SDC10976.JPG SDC10974.JPG
SDC10977.JPG

Vehicles in detail: Fv 701 Ferret MK II

© copyrigths by Cichy 2022
panel