Strefa Cichego

Vehicles in detail: Rosomak WEM

Rosomak WEM

Pojazd prezentowany 8.05.2015 i 15.08.2016/2018

Galeria

DSC03454.JPG DSC03708.JPG DSC03706.JPG
DSC03451.JPG DSC01603.JPG DSC01606.JPG
DSC01605.JPG DSC06281.JPG DSC06279.JPG
DSC01604.JPG DSC06282.JPG DSC01601.JPG
DSC06280.JPG DSC01600.JPG DSC01602.JPG

Vehicles in detail: Rosomak WEM

© copyrigths by Cichy 2022
panel